Brudeparer Elin og Arild

Det føltes som ei stor ære å få bli den første ordføraren i Sogn som vigsla eit ektepar i kommunestyresalen i Sogndal.
Mitt mål var å vere med på å gjere dette til ei flott og minnerik hending for dei som vart vigde.
Lukke til som nygifte og på livsens veg vidare.
Det som sette prikken over i-en for meg var ei flott lita frøken med namn Lisa. Eg og ho fann lett tonen
.

Jarle Aarvoll
-ordførar-