Gebyr for graving i offentleg veg er kr 4681.

Gebyret dekkar eventuell synfaring, verifisering og handsaming av dokumentasjon.