Du finn informasjon om ordninga og rettleiing om søknadsprosessen på nettsidene til Husbanken.