Satsar for vaksinering i tilknyting til utanlandsopphald Prisar 2018
 1. konsultasjon - barn 140
 1. konsultasjon - vaksen 250
 2. gongs konsultasjon/revaksinering 140
 Materiellutgifter pr.vaksine 0
 Reseptar 105
 Svangerskapskurs pr. person 50

Timebestilling:
Dersom ein ikkje møter til avtalt tid eller avbestiller mindre enn 24 timar før ein skal møta, må ein betale eit gebyr på kr 190.