Ungdom (13 – 20 år) kan ta kontakt med helsesøster ved skulen sin om dei har behov for reseptar, prøvetaking, samtale mm.