Tenesteleiar helsestasjon og jordmorteneste:
Anita Andersen Orrestad
E-post: anita.orrestad@sogndal.kommune.no

Leiande helsesyster:
Elin Henjesand Kvam

E-post: elin.kvam@sogndal.kommune.no

Besøksadresse:
Dalavegen 2
6856 Sogndal

Opningstid i ekspedisjonen:
Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl 08 - 15.00
Telefontid torsdag kl 08 - 09
Timebestilling: tlf 57 62 97 20

Jordmor er tilgjengleg på tlf.:
Kvar dag kl 11 - 11.30
57 62 97 26

Helsesekretær
Tordis Uglum Henjum
Tlf: 57 62 97 20
tordis.henjum@sogndal.kommune.no

Helsesøster Mobil Epost
Cindy Litlabø 99 28 61 22 cindy.litlabo@sogndal.kommune.no
Margrete Ølmheim Husum 99 28 61 20 Margrete.Husum@sogndal.kommune.no
Linda Habbestad Skorve 41 56 12 55 linda.habbestad.skorve@sogndal.kommune.no
Birgit Neset 99 28 61 21 birgit.neset@sogndal.kommune.no
Elin Henjesand Kvam 99 28 61 16 elin.kvam@sogndal.kommune.no
Lise Uglum Iversen 99 28 61 24 lise.iversen@sogndal.kommune.no
Sigrun Dale 99 28 61 34 sigrun.dale@sogndal.kommune.no (permisjon ut 2017)
Laila Årøy 99 28 61 25 laila.aaroy@sogndal.kommune.no
Wenche Sollid 99 28 61 23 wenhce.sollid@sogndal.kommune.no (permisjon)
May Sigrun Winjum 99 28 61 23  

 

Jordmor Telefon
Anita Andersen Orrestad 57 62 97 26
Ellen Kynningsrud 57 62 97 26
Åse Storegjerdet 57 62 97 26

 

Jorunn Aa Albretsen barnefysioterapeut 99 28 61 27        jorunn.a.albretsen@sogndal.kommune.no
Åsmund Rygg helsestasjonslege 57 62 97 20  
Kari Holen Loftesnes              skulelege 57 62 97 20