Tildelte dyr

Vald Fellingsløyve Kalv Spissbukk Hanndyr Hodyr Sum
Åberge/Kvam Målretta avskyting 8 2 4 12 26
Vestreim Målretta avskyting 5 1 2 7 15
Amble Gård Målretta avskyting 23 7 12 34 76
Amlaholten Målretta avskyting 5 1 2 7 15
Dal/Hauståker/Olstad Bestandsplan 2017-18         4
Ombandsteigen Bestandsplan 2017-18         5
Vik Bygdealmenning Målretta avskyting 2 1 1 4 8
Teigen Målretta avskyting 2 1 1 4 8
Lidal aust Målretta avskyting 2 1 1 3 7
Lidal vest Målretta avskyting 2 1 1 4 8
Romøyri Målretta avskyting 3 1 2 4 10
Kaupanger Hovedgård Målretta avskyting 40 13 20 59 132
Kaupangerhalvøya storvald Bestandsplan 2017-18         255
Sogndal storvald Bestandsplan 2017-18         287
Fjærland storvald Målretta avskyting 46 15 23 68 152
Leikanger, Feios og Fjærland almenning Målretta avskyting 3 1 1 4 9
Sum tildelte fellingsløyve 141 45 70 210

1017

 Fellingsrapportar

Vald Hannkalv Hokalv Hann 1,5 år Ho 1,5 år Hann eldre Ho eldre Totalt
Åberge/Kvam 1 1 0 1 4 0 7
Vestreim 1 3 2 0 2 4 12
Amble Gård 2 9 1 10 10 2 34
Amlaholten 3 4 1 2 2 3 15
Dal/Hauståker/Olstad 0 1 1 0 1 1 4
Ombandsteigen 0 0 0 0 1 0 1
Vik Bygdealmenning 1 0 1 0 1 0 3
Teigen 0 0 1 0 0 0 1
Lidal aust 1 0 1 0 1 1 4
Lidal vest 0 0 0 0 1 0 1
Romøyri 1 2 1 0 2 0 6
Kaupanger Hovedgård 12 8 10 9 5 9 53
Kaupangerhalvøya storvald 23 14 19 24 28 30 138
Sogndal storvald 14 14 15 10 35 27 115
Fjærland storvald 18 13 11 12 21 27 102
Leikanger, Feios og fjærland almenning 2 1 0 0 1 3 7
Sum fellingsrapportar 79 70 64 68 115

107

503

 For meir hjortestatistikk, sjå Hjorteviltregisteret.no