Høyringsdokumenta kan lastast ned her: 

Forskrift

Kart del 1

Kart del 2

Høyringsfristen er 1. mars.