Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høyringar

Detaljreguleringsplan for tilkomstveg Sogndal transformatorstasjon

Norconsult AS utarbeidde i 2011 på oppdrag frå Statnett SF framlegg til detaljreguleringsplan i samsvar med § 12-3 i plan- og bygningslova for tilkomstveg frå Mannsverk i Øvstedalen til Hagafjellet. Planen vart vedteken i Sogndal kommunestyre den 16.02.2012.

Plan for forvaltning av hjortevilt i Sogndal 2018 - 2020

Formannskapet har i sak 33/18, den 31.05.2018, gjort vedtak om å leggje Plan for forvaltning av hjortevilt i Sogndal 2018 – 2020 ut på 6 veker offentleg høyring og ettersyn, i samsvar med §3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt.