Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høyringar

Namnesak om vegnamn/gardsnamn/bruksnamn/naturnamn i Sogndal kommune

Høyringsfrist: 07.04.2019

Sogndal kommune reiste 27.02.18. namnesak for Kartverket for klarlegging av skrivemåte for 8 vegnamn i kommunen.  Som fylgje av dette fann Kartverket i brev av 23.03.18, og i medhald av § 5 i lov om stadnamn, det naudsynt å sende ut på høyring fylgjande gardsnamn/bruksnamn/naturnamn med tilknyting til vegnamna kommunen har reist namnesak på :