Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høyringar

Vedtekter for SFO i Sogndal kommune - Høyring

I formannskapsmøte 30.11.17 i sak 67/17 handsama Sogndal formannskap utkast til nye vedtekter for SFO i Sogndal kommune. Dei gjorde slikt samrøystes vedtak:

Utkast for nye vedtekter for skulefritidsordninga i Sogndal kommune vert lagt ut på høyring.
Høyringsfrist vert sett til 28.01.2018.

Retningslinjer for handsaming av kommunal skyss ved farleg skuleveg - høyring

I formannskapsmøte 30.11.17 i sak 66/17 handsama Sogndal formannskap  retningslinjer for kommunal skyss ved farleg skuleveg. Dei gjorde slikt samrøystes vedtak:

Retningslinjer for handsaming av kommunal skyss ved farleg skuleveg vert lagt ut på høyring.
Høyringsfrist vert sett til 28.01.18.