Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høyringar

Felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høyring

Formannskapet i Balestrand og Leikanger kommune, og Velferds-, oppvekst og kulturutvalet i Sogndal kommune har i møte 07.06.2018 og 31.05.2018 vedteke oppstart av felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022, og har lagt ut framlegg til planprogram på høyring.

Plan for forvaltning av hjortevilt i Sogndal 2018 - 2020

Formannskapet har i sak 33/18, den 31.05.2018, gjort vedtak om å leggje Plan for forvaltning av hjortevilt i Sogndal 2018 – 2020 ut på 6 veker offentleg høyring og ettersyn, i samsvar med §3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt.