Konferanse om idrett, fysisk aktivitet og folkehelse er eit samarbeid mellom HVL, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

Stad: Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
Tid: 9. mai 2017 kl. 11.00
Invitasjon

Årets tema er "Migrasjon og inkludering i barnehage, skule, idrett, friluftsliv og fritid". Konferansen er for tilsette i barnehage, SFO og skule, skule- og barnehageeigarar, studentar, tilsette i kommune og fylkeskommune, frivillige lag og organisasjonar og alle andre interesserte.

Gratis samling om tilskot

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Gjensidigestiftelsen inviterer til samling for frivillig sektor om tilskot og søknadsordningar.

Stad: Thon Hotel Jølster, Skei.
Tid: 1. april 2017 kl. 10.00
Påmelding og meir informasjon på fylkeskommunen si nettside.