Illustrasjon - Ny 420 kV-ledning fråAurland til SogndalVelkommen til åpent informasjonsmøte om oppgradering av kraftleidningen frå Sogndal til Aurland.

Møtet finn stad i kommunestyresalen i Sogndal, mandag 19. november kl 18.00

Representantar frå Statnett vil gjere greie for planene. Det blir rom for spørsmål og diskusjon.

Kaffe og noko attåt.

Meir informasjon på Statnett si nettside