Tema:

  • Generell orientering om prioritering av IBU-midlane (investerings- og bedriftsutviklingsmidlane) for 2018 i Sogn og Fjordane.
  • Retningslinjer for støtte til frukt og bær 2018.

Arrangør: Innovasjon Norge Vestlandet

Vel møtt!