Vassmålar med
diam. Inntil mm
Målarleige
m.gjenger/flens
Adm.kostnad Sum
målar/adm.
<32 142 333 475
<40 306 333 639
<63 623/1.468 333 956/1.800
<75 1.716 333 2.049
<110 2.022 333 2.355
>110 3.542 333 3.875