Kart over Sogndal
    Kommunekart

Dette kommunekartet gir deg detaljerte kart, 3D-kart og flybilete.
Her finn du arealplanar og reguleringsplanar og du kan søkja på adresser, stader og eigedomar.
Kartløysinga kan brukast på mobil, nettbrett og alle nettlesarar på PC.

    Sognekart

Silverlight-basert kartløysing som berre er kompatibel med Internet Explorer.
Denne kartløysinga bør berre brukast dersom du har spesielle behov m.o.t. gjennomsiktigheit og avanserte utskriftsfunksjonar.

     Fylkesatlas

Denne karttenesta er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

    Gardskart

Ei kartteneste som er tilrettelagt for landbruksforvaltninga og eigarar og brukarar av landbrukseigedomar, men er open for alle.

    Norge i bilder

Ei kartløysing som viser ortofoto (flyfoto) frå heile landet, og er eit samarbeid mellom Kartverket, Statens vegvesen og Norsk institutt for skog og landskap.

    Ut.no

Ei teneste frå Den Norske Turistforening som i tillegg til kartet inneheld meir enn 7000 turforslag.