Kjørnes barnehage ligg i Kjørnessvingen, på nedsida av vegen. Barnehagen er eigd og driven av Sogndal kommune.

Barnehagen er organisert i fire avdelingar: Furehaugen, Kleivadn, Nyperusti og Vetlebekken.

Kjørnes barnehage kan tilby 60%, 80% og 100% plassar.

Opningstid 7:15 - 16:15.