På ein rangering blant 425 kommunar er dette eit godt resultat som vi er stolte over. Sogndal har over fleire år skåra svært bra på Kommunebarometeret, og resultata innanfor dei fleste områda er langt betre enn føresetnadene gjev grunnlag for.  

Gratulasjon går til alle dei flinke tilsette i organisasjonen som dagleg gjer ein stor innsats for innbyggjarane i kommunen, leiing og folkevalde. Førde kommune kom på 1. plass og velmeint gratulasjon er sendt dei.
 

- Ordførar og rådmann

 

Sjå alle tabellane i Kommunebarometeret