Me får storfint frå nabokommunane med varaordførar Trude Riisnes, Leikanger og ordførar Ivar Kvalen, Luster. I tillegg vil gruppeleiarane frå dei ulike partia i Sogndal delta i debatten.


Stå åleine eller bli ein ny større kommune?

Ordførar Jarle Aarvoll ser fram til gode meiningsbrytingar på korleis me ynskjer å bygge framtida.

 

Vel møtt!