Namn  Stilling Telefonnummer  E-postadresse
Karin Uglum Leiar 481 32 787  karin.uglum@sogndal.kommune.no
Elise Aardal  Ped.psyk.rådgjevar 415 30 601 elise.aardal@sogndal.kommune.no
Gunn Kirsten Fondenes Ped.psyk.rådgjevar 415 30 710 gunn.kirsten.fondenes@sogndal.kommune.no
Britt Skjæret  Spesialpedagog 415 30 630 britt.skjeret@sogndal.kommune.no
Inger Årdal Spesialpedagog  901 21 693 inger.ardal@sogndal.kommune.no
Kirsten Eikeland Spesialpedagog  415 30 708 kirsten.eikeland@sogndal.kommune.no
Anne Haugen Hov Spesialpedagog 459 73 976 anne.haugen.hov@sogndal.kommune.no
Bodil Skjerven Brennesvik Spesialpedagog 404 34 805 bodil.skjerven.brennesvik@sogndal.kommune.no
Kari Alme Spesialpedagog 488 66 362 kari.alme@sogndal.kommune.no
Siri-Lise Solberg Nes Spesialpedagog 415 30 624  siri-lise.solberg.nes@sogndal.kommune.no
Solrunn Valeberg Nornes Sekretær 458 79 726 solrunn.valeberg.nornes@sogndal.kommune.no
Ina Smørdal Logoped 404 10 962 ina.smordal@sogndal.kommune.no
Hildegunn Høgheim (permisjon) Ped.psyk.rådgjevar    
Ingvild Kjerstad  Ped.psyk.rådgjevar 458 797 24 ingvild.kjerstad@sogndal.kommune.no

                  Epost må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande.