Innsamlinga i år går til kreftforskning som bidreg til at fleire overlever kreftdiagnoser med låg overlevingsprosent, og til gode omsorgstilbod for pasientar og pårørande.

Ta vel i mot bøssebærarane!

Skulle du ikkje få besøk, kan du Vippse eit sjølvvalt beløp til 451014

Meir om Krafttak mot kreft