Søkjarar kan vere lag eller enkeltpersonar som driv kulturarbeid i kommunen.

Retningslinjer og sakshandsaming

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 15. april 2019