Kulturprisen kan tildelast ein person eller gruppe/lag som har lagt ned ein stor innsats for lagsarbeid, miljøskaping, instruksjonsarbeid, vidareføring av kulturelle uttrykksformer, lokalhistorisk arbeid, kunstnarleg verksemd eller arbeid for born og unge.

Sogndal kommune sin kulturpris skal delast ut i kommunestyremøte i desember.
Framlegg på kandidatar til kulturpris kan sendast til:

Sogndal kommune
Postboks 153
6851 Sogndal

eller epost innan 4. november