Kulturskuletilbod - plass Avgift pr. semester
Semesteravgift - Kulturskulen 2018

Individuell undervisning barn nr. 1

2035

Individuell undervisning dobbeltime

3555

Gruppeundervisning barn nr. 1

1180

Instrumentleige

385

Sogndal musikkverkstad

700

Søskenmoderasjon på 25% frå og med andre søsken eller elevplass.