Kulturspiren er eit samarbeid mellom Sogndal kulturhus og frivillige organisasjonar og enkeltpersonar i Indre Sogn.