Gjennom førelesing, plenum- og gruppesamtalar får du kunnskap om og innsikt i demenssjukdom, og kva følgjer sjukdommen kan ha for personen med demens og for deg som pårørande. Du treff også andre i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.

Stad: Sogndal Helse- og Omsorgssenter.
Arrangørar: Frisklivssentralen Sogn og demensteama i Leikanger, Sogndal og Luster.

Informasjon om kurskveldar, tema og påmelding vil bli annonsert seinare.

Kontaktinformasjon: