Kurs i heimekompostering er i samarbeid med Christian Zurbuchen frå Økoringen Vest. Kurset tek føre seg korleis ein kompostera sitt eige organiske avfall, og me ser på kompostbingen SIMAS formidlar og anbefaler. Dette er eit tilbod til alle SIMAS-abonnentar som heimekomposterer eller som vil begynna med dette.

Kurset er gratis og det er sett av tre timar.

Balestrand 19. mars kl. 18.00-21.00, Rådhuset i Balestrand

Sogndal 21. mars kl. 18.00-21.00, SIMAS Festingdalen (adm.bygg)

Ved stor pågang set me opp eit ekstra kurs i kommunen med størst interesse. Meld deg på ein av dei fastsette kursa, men skriv i ein kommentar om de har ynskje for kurs i ei av dei andre SIMAS-kommunane.

Meld deg på via kontaktskjema på vår heimeside, eller via e-post til linn@simas.no. Du kan òg ringe 57 67 69 95.

Påmeldingsfrist: 12. mars.

Meir informasjon på Simas sine sider.