Tenesteininga omfattar 

Kvåle skule - klassesteg 6-10.

Kvåle skule sin visjon er:

"ME BYGGJER FRAMTIDA - saman med trygge og aktive elevar som opplever meistringsglede"