Kyrkjebakken barnehage er ein 4 avdelings barnehage. På Aurora og Kanutten går born i alderen 2-6 år. På Sokrates og Knerten går born i alderen 1-3 år. Opningstid: kl. 07.15 - 16.15.
 

Kyrkjebakken barnehage si heimeside