Lægreid hotell miljøfyrtårn.jpgVertskapet Sylveig og Atle Lægreid tok imot prisen på vegne av styret, leiing og tilsette.
Hotellet er oppteken av å gjere ein innsats for miljøet og tek samfunnsansvar.