Landbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvaltar, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016.

Søknadsfrist 1. juni 2016.

Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidrar til næringsutvikling og nyskaping innenfor landbruket.

Dei håpar på mange gode søknader til spennande næringsutviklingsprosjekt i landbruket innenfor Norges Vels satsingsområder mat, kultur og opplevelse,
energi og miljø og entreprenørskap og virksomhetsorganisering.
 
I fjor mottok mellom anna Stiftelsen Norsk Folkemuseum, v/Bygdø Kongsgård midler til et senter for formidling av kunnskap om økologisk landbruk og
dyrking av mat i by og i bynære strøk. Norges Birøkterlag mottok støtte til å utvikle nye produkter av pollen og propolis.
Ein av bøndene som søkte fekk støtte til utprøving av alger som kyllingfôr.
 
Søknadsskjema og meir informasjon på  www.norgesvel.no/legater