Skriftleg søknad med CV sendast til SognLab AS, Parkvegen 17, 6856 Sogndal eller post@sognlab.no innan 20. desember 2018.

Fullstendig utlysing

Ytterlegare opplysningar kan gjevast av dagleg leiar Gro Astri Jøsendal, tlf. 57 67 67 30.