Vi treng deg i desse stillingane:

  • Konsulentar til økonomi- og personalavdelinga
  • Pedagogisk leiar barnehage
  • Fagarbeidar barnehage
  • Lærlingar innan barne- og ungdomsarbeidar, helsefagarbeidar og IKT
  • Sjukepleiarstillingar, både faste og vikariat

Oversikt over alle ledige stillingar