Epost: legekontoret@sogndal.nhn.no 
Epost må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande.

Opningstid vinter (15. september - 14. mai)
8:30 - 15.30

Opningstid sommar (15. mai - 14. september)
8:30 - 14:45

Telefontid:
8:30 - 14:00

Opningstid laboratoriet:
8:30 - 14:00

Bestilling av legetime hjå dagvaktlege same dag:
 - ring 57 62 97 00 mellom kl. 08:30 og 10:00.

For vanleg timebestilling, reseptar osv:
 - ring 57 62 97 00 mellom kl 10:00 og kl 14:30.

Oversikt over fastlegar i Sogndal kommune