Tidspunkt:

  • Familieleir nr 1 er frå 26.06-30.06.17
  • Barne-og ungdomsleir frå 03.07-08.07.17
  • Familieleir nr 2 er 10.07-14.07.17
  • Familieleirane er gratis
  • Minst eit barn må vera i alderen 6-13 år
  • Familien har økonomiske utfordringar

Ungdomsleiren har ein eigendel på kr 3000.- pr deltakar og  kr.3000.- for følgjeperson.
For meir og utfyllande informasjon sjå  Ferie for alle  eller Ferieleirane.

Påmelding til familieleiarane innan 20.mars og barne og ungdomsleirane innan 20. april. Påmelding via NAV.

Er du interessert , ta kontakt snarast og seinast innan 17.03.2017 med  NAV Sogndal,  Hovevegen 2  6856 Sogndal, eller med  NAV leiar Grete Hagen tlf 930 18031