Leitevegen vert stengt for gjennomkøyring ved avkøyringa til Markavegen til midten av neste veke. Omkøyring er skilta. Det er eit mål å halde ope ein passasje for gangtrafikk heile perioden. Denne kan verte stengt utan varsel om det oppstår noko uforutsett.

Sjå kart