Logo ValManntalet vert lagt ut til ettersyn på desse stadane frå 11. juli 2015:

  • Fjærland: Joker
  • Kaupanger: Coop Ekstra, avdeling Kaupanger
  • Sogndal:  Tenestetorget - Sogndal kommunehus

Dersom du meiner at du sjølv eller nokon annan er innført feil, eller utelate frå manntalet i kommunen, kan du krevje at valstyret rettar opp feilen. Kravet skal vere skriftleg og grunngjeve.

Adressa til valstyret er:
Sogndal valstyre, Postboks 153, 6851 Sogndal