Det vert følgjande felles arrangement i Sogndal 8. mai:

Kl 15:30 Fredsgudsteneste Stedje kyrkje
Kl 17:00 Seremoni med kransenedlegging og medaljeutdeling Minnesmerke i Sogndal sentrum
Kl 18:00 Veterantreff med familie Lægreid hotell

Påmelding:
Dei som ynskjer å vere med på veterantreffet på Lægreid hotell kan melde seg på ved å sende epost til tenestetorget@sogndal.kommune.no
eller ring telefon 57 62 96 00 innan 1. mai.