Satsar for kjøp av måltid frå Sogndal omsorgssenter
Måltid Prisar 2018
 Frukost/kveldsmat, enkeltmåltid  34
 Mellommåltid, enkeltmåltid  34
 Middag  73
 Abonnement alle måltid pr.mnd. 4.106