Stad: Nordfjord sjukehus
Tid: Begge dagar kl 09.30 - 14.30

Ein treng tilvising frå lege for å delta på kurset.

Invitasjon og program