Sogndal
Kommunestyresalen, kommunehuset
Fredag 21. april kl. 12.00

Fjærland
Bygdahuset
Fredag 21. april kl. 20.00

Leikanger
Tingsalen, Tinghus 1
Tysdag 25. april kl. 19.00.

Helen Haaland frå Fylkesmannen , landbruksavd. vert med på møta i Sogndal.

Informasjon er elles tilgjengeleg på www.landbruksdirektoratet.no