Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalet 11
Formannskapet 31
14
13
11
29
13
05
24
05
Forvaltningsutvalet 07
28
06
12
17
05
Kommunestyret 14
25
13
17
26
12
Kontrollutvalet 25
23
11
23
18
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 27
17
Sakkunnig takstnemnd eigedomsskatt 22
Sogndal eldreråd 25
17
Velferds-, oppvekst- og kulturutvalet 22
28