• Alle satsar i ordninga vert prisjustert frå juni 
  • Søkjarar får høgre inntekt som følgje av utbetaling av feriepengar
  • Husbanken innhentar skatteoppgjer for 2016 og brukar det som grunnlag

Alle søkjarar fekk informasjonsbrev om dette i byrjinga av juni. 

Informasjon om vedtak for juni

Les meir om bustønad