Utlysinga frå Bufdir

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 10. desember.

Etter søknadsfristen vil Sogndal kommune vurdere og prioritere søknadane i formannskapet innan 1. februar, som eit innspel til Bufdir si handsaming.

Kontaktperson for ordninga i Sogndal kommune er kommunalsjef oppvekst Ole Gunnar Krakhellen