NAV kontaktsenter er ope dagleg frå kl.08.00 til kl. 15.30, telefon  55 55 33 33.
Viser og til nav.no for skjema, informasjon og samhandling med NAV.

Dersom du vil levere post til NAV Sogndal kan du nytta postkassa på veggen ved inngangsdøra.

Ta kontakt med NAV for å avtale tid utanom ordinær opningstid.