Etter Lov om sosiale tenester i Arbeids- og velferdsforvaltninga så finn du fylgjande tenester på NAV Sogndal:

  • Opplysning, råd og rettleiing til å førebygge sosiale vanskar, herunder gjeldsrådgjeving
  • Økonomisk stønad/hjelp
  • Mellombels bustad
  • Kvalifiseringsprogrammet

 Les meir om NAV og kva NAV kan hjelpe deg med, på www.nav.no/no/Person.

Kontaktinformasjon NAV Sogndal

Her finn du NAV Sogndal
Hovevegen 2 (Kulturhuset)

Postadresse
Postboks 143
6851 Sogndal

Annan kontaktinformasjon
tlf.: 55 55 33 33
e-post: nav.sogndal@nav.no

Opningstid
Måndag, tysdag, onsdag, fredag: 10:00–14:00 - stengt torsdagar 
NAV kontaktsenter 55 55 33 33

Leiar
Grete Hagen