Kvart år sidan 2006 har Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) kåra ein vinnar av rangeringa Kommune-NM.

Kåringa er basert på ein måling av norske kommuner si attraktivitet og vekstkraft, basert på 22 ulike indikatorar knytt til arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal attraktivitet og kommuneøkonomi.

Meir informasjon om kåringa.