Tenesta er utvikla for døve, hørselshemma og talehemma. For å ta i bruk tenesta må mobilnummeret ditt vera registrert på førehand. Dette kan du gjera på www.nodsms.no.