Forenklinga av reglane gjev deg meir friheit til å bygge, men du får og meir ansvar.
Du må sjølv sørge for at det du ynskjer å bygge er i tråd med lovverket.

Meir informasjon finn du på

temasida vår om byggesak.