Planområdet er lokalisert øvst på Kjørnesplatået og legg til rette for ny veg fram til Tjødnali.

Ynskjer du nærare opplysningar tek du kontakt med Sogndal kommune ved plan og næring.

Merknader til planframlegget kan sendast skriftleg innan 27.1.2018, via skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller postboks 153, 6851 Sogndal.

Dokument: