Formannskapet
01.02.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 01.02.2018
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 01.02.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 Formannskapet 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar 01.02.2018 Vis (13) Vis
2/2018 Chr.Leigh`s Legat perioden 2015 - 2019 - Val av ny vara - 2018 - 2019 Vis
3/2018 Prioritering av søknadar til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Vis (4) Vis
4/2018 Søknad om midlar for rasstrygging - Stølen burettslag Vis (1) Vis
5/2018 Klage på vedtak - Sikring mot skred på Stølen Vis (2) Vis
6/2018 Høyringsframlegg - Forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå mindre avlaupsanlegg Vis (3) Vis
7/2018 Lokal vass- og avlaups (VA) forskrift Vis (2) Vis
8/2018 Endring av forskrift om jakt etter hjortevilt i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane. Vis (5) Vis
9/2018 Endring av sats for festeavgift 2018 Vis (1) Vis
10/2018 Avtale veg til Goro - Kaupanger Hovedgård Vis (3) Vis