Forvaltningsutvalet
08.02.2018 kl. 08:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Forvaltningsutvalet den 08.02.2018
Møteprotokoll - Møte i Forvaltningsutvalet den 08.02.2018
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Forvaltningsutvalet den 08.02.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 Forvaltningsutvalet 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis (1) Vis
2/2018 Klage på vedtak i sak 68/17 Vis (9) Vis
3/2018 Klage på gjerde Kjørnes - Andreas Englin Vis (14) Vis
4/2018 Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 67/17om overtredelsesgebyr. Vis (16) Vis
5/2018 Klage; avslag på dispenasasjon frå reguleringsplan på gbnr 63/42 og 63/3 +12 Vis (8) Vis
6/2018 Klagehandsaming - Detaljreguleringsplan for Fosshagen barnehage Arealplan - ID: 1420 - 2017010 Vis (29) Vis
7/2018 Scooterkøyring i samband med opplæring av personell Sogndal Skisenter Drift AS Vis (3) Vis
8/2018 1. handsaming Detaljreguleringsplan Lunnamyri Vis (26) Vis
9/2018 Detaljreguleringsplan for Navarsetevegen 38, 1.gangs handsaming Vis (7) Vis